ต้อนรับเข้าสู่สวนอาชิคางะ


ค่าเข้าชมสวน

ค่าเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงของดอกไม้บาน

※ เป็นหมู่คณะ 20ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลด 10%
※ ค่าบริการ เด็ก อายุ 4 ขวบจนถึงระดับประถมศึกษา

ช่วงเวลาเปิดสวน
สวนเปิดให้บริการเกือบตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุดประจำ

สัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธกับวันพฤหัสบดี

สวนจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 30 ธันวาคม และ ปีใหม่จะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

ช่วงเวลาเปิดสวน
ช่วงเวลาเปิดสวน

ตลอดทั้งปี 9:00-18:00
ฤดูหนาว 10:00 - 17:00

( ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ )

※ยกเว้นช่วงเวลาดอกฟูจิ ยกเว้นช่วงประดับดวงไฟ (เริ่มเปิดไฟประดับช่วงประมาณ 16:30 น.)
※"วิสทีเรีย"ร้านอาหารภายในสวน เปิดให้บริการจนถึง 21:00น (สำหรับลูกค้าที่จองไว้ล่วงหน้า).
※ ไม่อนุญาติให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสวน

ฤดูกาลของดอกไม้ทั้ง 8 ฤดู ( ภาษาญี่ปุ่น )

"สรวงสรรค์แห่งดอกไม้" ต้นไม้ดอกไม้หลายร้อยชนิดจะประดับตกแต่งทั้ง 8 ฤดู


PAGE TOP